Sekä sanomalehdet, että aikakauslehdet ovat molemmat suosittuja informaation ja viihteen lähteitä. Ne eroavat jonkin verran toisistaan. Voit tältä sivulta lukea molempien ominaispiirteistä. Perinteisten sanoma- ja aikakauslehtien lisäksi nykyisin löytyy myös runsaasti verkkolehtiä sekä erilaisia verkkopalveluita. Tämä on näppärä tapa levittää lehtien sanomaa ja saada sille lisää yleisöä. Verkkolehti voi saavuttaa sellaisetkin lukijat, jotka eivät asu varsinaisen lehden levikkialueella. Näin esimerkiksi ulkosuomalaiset voivat lukea suomenkielisiä lehtiä myös ulkomailla. Mahdollisuus lukea suomenkielistä materiaalia siitäkin huolimatta, että asuu mahdollisesti jopa tuhansien kilometrien päässä Suomesta saattaa parhaimmillaan auttaa jopa lievittämään ulkosuomalaisen koti-ikävää. Lisäksi se voi auttaa ulkosuomalaista ylläpitämään suomen kielen taitoaan.

Sanomalehdet

Sanomalehdet ovat lehtiä, jotka ilmestyvät minimissään yhden kerran viikossa. Sanomalehti käsittelee ajankohtaisia asioita ja se voidaan tilata suoraan kotiin tai ostaa irtonumerona. Kaupunkilehtiä ja ilmaisjakelulehtiä ei pidetä sanomalehtinä, koska niillä ei ole lainkaan maksamalla aikaansaatua levikkiä. Uutisten lisäksi sanomalehdistä löytyy kulttuuriin, ajanvietteeseen ja urheiluun liittyvää aineistoa sekä monia muita aineistotyyppejä. Tyypillisiä juttutyyppejä ovat pääkirjoitus, uutiset, selostus, kolumni, haastattelu, artikkeli sekä taustaselvitys. Jo tästä voidaan huomata, että sanomalehteen mahtuu paljon kaikenlaista sisältöä. Sanomalehtiä on niin paikallislehtiä, aluelehtiä kuin maakuntalehtiäkin. Jos sanomalehti ilmestyy 4-7 kertaa viikossa, kutsutaan sitä päivälehdeksi.

Aikakauslehti

Miten sitten aikakauslehti eroaa sanomalehdestä? Ensinnäkin sen ilmestymistiheys on yleensä huomattavasti harvempi. Aikakauslehti kun ilmestyy minimissään neljästi vuoden aikana. Kuvitetut usean sivun tai jopa usean aukeaman laajuiset artikkelit ovat ominaisia aikakauslehdille. Osa aikakauslehdistä on yleisölehtiä ja osa esimerkiksi ammattilehtiä, järjestölehtiä tai asiakaslehtiä.

Monet aikakauslehdet keskittyvät nykyisin jonkin tietyn harrastuksen ympärille. Markkinoilla on myös erikoisaikakauslehtiä, jotka ovat keskittyneet tavallista kapeamman erikoisalan aiheisiin. Tällaisia aloja voivat olla esimerkiksi kauppapolitiikka, tiede tai metsätalous.

Yleensä aikakauslehti tilataan suoraan kotiin, mutta niitä voi ostaa myös irtonumeroina. Jotkut aikakauslehdet ovat tilaajille maksuttomia, koska ne lähetetään esimerkiksi jäsenyyden perusteella. Aikakauslehdistä löytyy niin haastatteluja, artikkeleita, reportaaseja, pääkirjoituksia, pakinoita, kolumneja, ohjeita, vakiopalstoja, jatkotarinoita kuin kilpatehtäviäkin.

Verkkopalvelut sekä -lehdet

Nykyisin monet lehdet tarjoavat myös omia verkkopalveluita. Ne saattavat myös ilmestyä verkkolehtinä paperiversion ohella. Verkkopalveluiden avulla pyritään mainostamaan lehteä. Lisäksi niiden avulla pyritään houkuttelemaan lisää yleisöä. Samalla voidaan tarjota lisäpalveluja, jotka sopivat oman kohderyhmän käyttöön.

Verkkopalveluista voi löytää viihdeuutisia, uutisia sekä haastatteluja. Niistä voi löytää myös menovinkkejä sekä erilaisia arvosteluja. Juttuarkistot sekä keskustelupalstat ovat myös tyypillisiä verkkopalveluja, kuten erilaiset pelit ja blogitkin. Monesti nämä lisäpalvelut ovat yleisön vapaassa käytössä.

Verkkolehdellä tarkoitetaan lehteä, joka ilmestyy sähköisenä versiona. Tällaisten lehtien pääsisältöä ovat uutisten ohella myös monenlaiset muut artikkelit ja jutut. Yhdistykset, järjestöt, seurat, killat, liitot, yritykset sekä tutkimuslaitokset saattavat myös toimia verkkolehtiä julkaisevana tahona ja myös julkishallintoon liittyvät organisaatiot saattavat julkaista verkkolehtiä.

Tavallisesti verkkolehti on ilmainen. Usein sen lukeminen vaatii kuitenkin rekisteröitymisen. Joissakin tapauksissa ilmaiseksi voi lukea ainoastaan lehden rajoitettua sisältöä. Joissakin tapauksissa, tavallisesti puhuttaessa kaikista suurimmista lehdistä, näköislehden lukemista varten tulee kuitenkin hankkia käyttäjätunnus, jonka saamiseksi lukijan tulee tilata painettu lehti.

Kuten jo tämän sivun ensikappaleessa todettiinkin, niin verkkopalvelut sekä verkkolehdet ovat näppäriä tapoja levittää lehtien sanomaa ja saada sille lisää yleisöä. Verkkolehti sekä -palvelut voivat saavuttaa sellaisetkin lukijat, jotka eivät asu varsinaisen lehden levikkialueella. Näin esimerkiksi ulkosuomalaiset voivat lukea suomenkielisiä lehtiä tai käyttää erilaisia suomenkielisiä palveluja myös ulkomailla. Mahdollisuus lukea suomenkielistä materiaalia tai mahdollisuus osallistua suomenkielisten keskustelupalstojen keskusteluihin omalla äidinkielellään siitäkin huolimatta, että asuu mahdollisesti jopa tuhansien kilometrien päässä Suomesta saattaa parhaimmillaan auttaa jopa lievittämään ulkosuomalaisen koti-ikävää. Lisäksi tällainen toiminta voi auttaa ulkosuomalaista ylläpitämään suomen kielen taitoaan. Verkkopalveluista voikin olla arvaamatonta hyötyä!