Oma blogi voi antaa oivallisen väylän toimitustyön harjoitteluun. Itse asiassa hyvin ja pitkäjänteisesti pidettyä blogia voi jopa pitää omana työnäytteenä haettaessa opiskelu- tai työpaikkaa, joka liittyy esimerkiksi kirjoittamiseen tai valokuvaamiseen. Jos pidät harrasteblogia, voi se toimia hyvänä työnäytteenä pyrkiessäsi opiskelemaan kyseistä alaa tai pyrkiessäsi kyseisen alan asiantuntevuutta vaativiin tehtäviin. Näin blogista voi olla yllättävänkin paljon konkreettista hyötyä.

Bloggaamisen ja toimitustyön yhteiset komponentit

Bloggaamisessa on itse asiassa runsaasti komponentteja, joita esiintyy myös varsinaisessa toimitustyössä ja ammattimaista bloggaamista voidaankin jopa pitää jo itsessään toimitustyönä. Kuten jo ensimmäisellä sivullamme todettiinkin, niin toimitustyön keskeinen tavoitehan on tarjota yleisölle tietoa yhteiskunnan ja maailman tapahtumista ja tiedon välittäminen onkin toimitustyön päätavoite. Monissa asiapitoisissa blogeissa voidaan myös pyrkiä tarjoamaan yleisölle sellaista tietoa, joka liittyy yhteiskunnan ja maailman tapahtumiin. Blogissa voidaan ottaa vaikkapa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, kuten vaikkapa nykyiseen pakolaistilanteeseen ja sen hoitoon. Blogissa voidaan myös kertoa omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnallisista asioista. Jos bloggaaja matkustaa runsaasti, voi hän kertoa blogissaan, millaiset asiat ovat maailmalla ajankohtaisia ja miten hän itse kokee kyseiset asiat.

Journalismin eräs perusperiaatteista on se, että journalismin avulla pyritään edistämään sananvapautta. Sananvapauden edistämisen lisäksi journalismin eräänä tärkeänä tavoitteena on edistää julkista keskustelua. Nämä periaatteet liittyvät läheisesti myös bloggaamiseen. Hyvän maun ja lakien rajoissa bloggaajalla sana on vapaa ja hän voi kertoa omalla blogialustallaan vapaasti omista ajatuksistaan ja näkemyksistään. Avoin kommenttikenttä tarjoaa myös lukijoille mahdollisuuden kommentoida postausten aihealueita sekä niiden herättämiä ajatuksia. Näin blogi edistää myös julkista keskustelua.

Kuten jo edellisellä sivullamme todettiin, niin tiedonvälityksen lisäksi medioiden tärkeänä tehtävänä on tarjota myös viihdettä sekä elämyksiä. Tätä tehtävää voidaan pitää erittäin tärkeänä, koska elämysten saaminen voi auttaa lievittämään katsojien stressiä ja tuomaan elämään uudenlaista sisältöä. Suurella osalla blogeista on pääasiassa viihdearvoa, joten tässäkin suhteessa se täyttää samaa tehtävää kuin muutkin mediat.

Joukkotiedotusvälineiden tarjoama tieto on lähes jokaisen tavoitettavissa, mikä pätee myöskin suureen osaan blogeista – avoimen blogin lukemiseen tarvitaan ainoastaan nettisurffaamiseen soveltuva laite sekä toimiva internetyhteys. Toisaalta toimitustyötä on mahdollista tehdä myös rajallisille ja pienille vastaanottajajoukoille, jolloin puhutaan kohdeviestinnästä – kohdeviestintää ovat esimerkiksi erilaiset jäsenlehdet. Myös blogia on mahdollista pitää rajallisille ja pienille vastaanottajajoukoille, jolloin blogia voivat lukea ainoastaan sellaiset lukijat, joille on annettu blogin lukemiseen vaadittava salasana. Tällaista blogia voi pitää vaikkapa omille ystäville ja sukulaisille. Tällöin blogi voi toimia alustana, jolla voi helposti kertoa omista kuulumisista kaikille läheisille kerralla.
Toimitustyö on hyvin monipuolista ja mielenkiintoista ja se vaatii monia, erilaisia taitoja, mutta samanaikaisesti se voi olla myös erittäin antoisaa. Tämä kaikki pätee myös bloggaamiseen, ainakin silloin kun blogataan tavoitteellisesti. Hyvän toimittajan on tärkeää pysyä ajan tasalla ajankohtaisten asioiden osalta sekä tietää, millaiset asiat kiinnostavat juuri kyseisen viestimen lukijakuntaa. Tämä kaikki pätee myöskin bloggaamisen suhteen. On erittäin tärkeää tietää, millaiset asiat kiinnostavat juuri oman blogin lukijoita, minkä vuoksi onkin tärkeää tietää, millaista blogin lukijakunta on. On myös tärkeää tietää, millaisista asioista juuri nyt puhutaan, koska niistä voi saada hyviä ideoita omaankin blogiin. Ajankohtaisista aiheista kirjoittaminen omasta näkökulmasta käsin voi tuoda asioihin aivan uudenlaisen näkökulman, joka saattaa kiinnostaa lukijoita ennennäkemättömällä tavalla.

Tavoitteet

Hyvän toimittajan tavoitteena on herättää keskustelua ja nostaa esiin ajankohtaisia asioita ja nämä samat tavoitteet voivat hyvin toimia myös bloggaajan työn suuntaviivoina. On erittäin tärkeää, että sananvapaus sekä julkinen ja avoin keskustelu pysyvät maassamme korkealla tasolla myös jatkossa ja juuri journalisteilla on tässä erityisen tärkeä merkitys – onhan juurikin sananvapauden ja julkisen keskustelun edistäminen tärkeä osa journalismin tavoitteita. Myös bloggaajat voivat omalta osaltaan pyrkiä lisäämään sananvapautta sekä julkista ja avointa keskustelua. Näiden korkeiden tavoitteiden rinnalla sekä journalismin, että bloggaajien on tärkeää tarjota erilaisille kohderyhmille mahdollisuus kokea elämyksiä.