Tällä sivulla puhutaan sanoma- ja aikakauslehdistä sekä lehden toimittamisesta. Lehdentekoon kuuluu useita, mielenkiintoisia vaiheita. Kaikki alkaa tietysti suunnittelusta. Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty ja tämä pätee kyllä myös lehdenteossa.

Suunnittelun jälkeen päästään tuottamaan sisältöä, minkä jälkeen sisältö editoidaan ja oikoluetaan. Tämän jälkeen lehti menee taittoon ja painoon, minkä jälkeen se julkaistaan. Voit lukea tältä sivulta lisää lehdenteon erilaisista vaiheista sekä toimitustyöstä ja journalismista. Voit lukea myös siitä, miksi journalismi on niin kovin tärkeää ja millaisia tehtäviä sillä yhteiskunnassamme on. Jos haluat lukea hedelmäpelit joten suosittelemme tehdä syvä sukellus ja seuraa linkkiä!

Suunnittelu

Kuten jo edellä todettiin, niin myös lehdentekoon sopii vanha sanonta: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Lehteen tulevien juttujen suunnitteleminen kannattaakin aloittaa reippaasti ennen lehden suunniteltua julkaisuajankohtaa. Suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Yleensä juttujen kirjoittamiseen on hyvä varata aikaa ainakin kuukausi. Tämän lisäksi lehteen tulevien juttujen editoimiseen, taittoon ja painamiseen on hyvä varata aikaa noin kolme viikkoa. Yksittäisen aikakauslehden tekemiseen alusta loppuun menee siis helposti seitsemisen viikkoa.
Suunniteltaessa lehden sisältöä on hyvä hyödyntää lehden palstarakennetta. Tämä helpottaa sisällön suunnitteluprosessia. Palstat luovat lehdelle ikään kuin valmiiksi strukturoidun rakenteen, minkä ansiosta lehteä suunniteltaessa ei aina tarvitse alkaa luoda lehteä aivan tyhjästä.

Sisältöä suunniteltaessa on hyvä miettiä, millaisia artikkeleja lehdessä on aikaisemmin julkaistu ja kannattaisiko sen sisällön painottamisessa noudattaa aikaisempaa erilaista tapaa. Toisinaan lehden sisältö saattaa kaivata jotakin aivan uutta uudistuakseen ja piristyäkseen. Sisältöä suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä lehden visio sekä tietysti lehden lukijakunta. Kannattaa muistaa, kenelle kirjoittaa ja on tärkeää tietää, minkälaiset aiheet sekä asiat lehden lukijakuntaa kiinnostavat.

Millaista työtä toimitustyö on?

Millaista työtä toimitustyö sitten on? Kyseistä työtä voidaan tehdä lehdistön lisäksi myös verkossa, televisiossa sekä radiossa. Työn keskeinen tavoite on tarjota yleisölle tietoa yhteiskunnan ja maailman tapahtumista. Tiedon välittäminen on siis toimitustyön päätavoite. Toimitustyössä tietoa voidaan hankkia esimerkiksi haastatteluiden kautta. Myös uutistoimistot sekä kirjalliset aineistot voivat toimia tietolähteinä.

Journalismiksi kutsutaan sellaista työtä, jossa tuotetaan ajankohtaisia joukkotiedotussanomia, joiden sanoma pohjautuu faktaan. Tiedonvälityksen lisäksi journalismin avulla pyritään tarkkailemaan yhteiskuntaa kriittisellä otteella. Samalla pyritään valvomaan vallankäyttöä ja edistämään sananvapautta. Sananvapauden edistämisen lisäksi journalismin tavoitteena on edistää julkista keskustelua.

Tiedonvälityksen lisäksi medioiden tehtävänä on tarjota myös viihdettä sekä elämyksiä. Tämä on myös erittäin tärkeä tehtävä, koska elämysten saaminen voi auttaa lievittämään katsojien stressiä ja tuomaan elämään uudenlaista sisältöä. Lähes kaikki lehdet sekä kanavat tarjoavat monenlaisia ja monen tyyppisiä ohjelmia, joiden tarjontaan vaikuttaa kyseisen viestimen toimitukselliset linjaukset sekä juttu- ja ohjelmatyypit.

Voidaan sanoa, että joukkotiedotusvälineet ovat erittäin merkittäviä yhteiskunnallisella tasolla. Ne välittävät viestejä, jotka ovat lähes jokaisen tavoitettavissa. Toimitustyötä on mahdollista tehdä myös rajallisille ja pienille vastaanottajajoukoille, jolloin puhutaan kohdeviestinnästä. Tällaista kohdeviestintää ovat esimerkiksi erilaiset jäsenlehdet.

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että toimitustyö on hyvin monipuolista ja mielenkiintoista. Se vaatii monia taitoja, mutta voi olla myös erittäin antoisaa. Hyvä toimittaja pysyy ajan tasalla ajankohtaisten asioiden osalta ja tietää, millaiset asiat kiinnostavat kyseisen viestimen lukijakuntaa. Hyvä toimittaja pyrkii herättämään keskustelua sekä nostamaan esiin ajankohtaisia asioita. On tärkeää, että sananvapaus sekä julkinen keskustelu pysyvät maassamme korkealla tasolla myös jatkossa ja juuri journalisteilla on tässä erityisen tärkeä merkitys – onhan juurikin sananvapauden ja julkisen keskustelun edistäminen tärkeä osa journalismin tavoitteita. Näiden korkeiden tavoitteiden rinnalla on myös tärkeää tarjota erilaisille kohderyhmille mahdollisuus kokea elämyksiä.